A MABAVISZ által alapított Kornya Mihály-díj

A Magyar Baptisták Világszövetsége Kornya Mihály-díjat alapított Kornya Mihály emlékezetére 2010-ben.

Kornya-díjban részesültek:

Füredi Kamilla – posztumusz Kornya-díjat kapott 2017-ben
Dr. Eric Barrett és Rosemary Barrett házaspár – 2017
Kulcsár Sándor lelkipásztor
Az első Kornya-díjas: id. Veress Ernő lelkipásztor – 2010

A Kornya Mihály díjasok laudációja

 

LAUDÁCIÓ – Kovács Géza

A Kornya Mihály Díj átadása alkalmából

2020. október 15. Budapest

Kovács Géza 1925. február 14-én született Békésen, hívő szülők nyolcadik gyermekeként. Középiskolás korában, 17 évesen hallotta meg Isten megszólítását, amelynek nyomán elfogadta élete urának Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját. 1944-ben, 19 éves korában lett világos számára, hogy Isten szolgálatba hívja. Ekkoriban olvasta Spurgeon, a nagy igehirdető, és Müller György életrajzát, akik egész életére eszményképei lettek.

Párhuzamosan folytatott főiskolai, és egyetemi tanulmányokat. A Baptista Teológián lelkészi, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen történelem-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. 1946. augusztus 14-én megnősült, így lelkészi szolgálatát 1948-ban Újpesten, már házas emberként kezdte.

1957-től a Baptista Teológián tanított majd az Egyház Elnöki Tanácsának és Kistanácsának jegyzőjeként, az országos Ifjúsági Bizottság és a Történelmi Bizottság egyik vezetőjeként az Egyház országos missziójában is tevékeny részt vállalt. Legfőbb küldetésének az evangelizálást és evangélizációk szervezését tartotta.

1961. júliusában az ÁÉH nyomására azonnali hatállyal el kellett hagynia Budapestet így Ócsára költöztek. Két és fél évig szolgált Ócsán, mialatt a gyülekezet átütő erejű ébredést élt át. 1964-ben visszatérhetett Újpestre, de egy fél évvel később – fegyelmi úton- megfosztották lelkészi igazolványától, mert egy ifjúsági konferencián “üdültetés helyett evangelizált”. Hét évig polgári munkakörben dolgozva tartotta el családját, de vasárnaponként ahová csak hívták, ment evangelizálni.

1966. novemberében azt az ajánlatot kapta, hogy ha abbahagyja az országjárást, megkapja Budafokot. 23 évig szolgált Budafokon, ebben az időben a gyülekezet a tízszeresére nőtt, és egy új 500 ülőhelyes templomot épített lakásokkal és számos kisteremmel.

1989-1995 között -hat évig- Debrecenben a gyülekezet pásztoraként szolgált már hivatalos nyugdíjasként. Saját megítélése szerint ez a 6 év lett életének leggyümölcsözőbb időszaka. A rendszerváltás nyújtotta új lehetőségeket kihasználva mintegy 200 megtérővel növekedett a gyülekezet.

Az Egyház akkori vezetői 1992-ben megbízták egy missziói főiskola megszervezésével és beindításával. Ennek az intézetnek 6 évig volt a vezetője, amely idő alatt több száz missziómunkást neveltek a közösség számára.

1996. novemberében a Kecskeméti Baptista Gyülekezet hívta meg pásztorának. A gyülekezet evangéliumi missziója szép növekedést eredményezett lélekben, és létszámban is. Új imaházat is kellett építeniük. 79 évesen utódot keresett magának Kecskeméten, és ezen túl már csak szükséghelyzetetekben vállalt gyülekezeteket, ezek a következők voltak: Bp. Pestlőrinc, Dunaharaszti, Bp. Rákoskeresztúr. 87 évesen valóban nyugállományba vonult.

Precizitására jellemző, hogy sok mindent feljegyzett, ezért tudjuk, hogy 722 új megtérővel gyarapodott a gyülekezetek tagsága a szolgálati időszakaiban.

Kovács Géza áldott emlékű feleségével – Mike Olgával- 52 évig élt boldog házasságban. Mára egy 67 tagú család pátriárkája. (4 gyermek, 13 unoka, 32 dédunoka és a házastársak). Sokan szolgálnak közülük a gyülekezetekben és plántálásokban.

Írói munkássága is kiemelkedő. Évtizedeken át számtalan írása jelent meg egyházi lapokban. Több jelentős könyvet is írt.

Jelentősebbek:

„Üzenet Istentől – minden napra”

„Isten, és a történelem”

„Üzenet a gyülekezeteknek”

„Lelkipásztor, lelkimunkások az Újszövetségi Gyülekezetben”

„Istent keresők bibliaórája”

„Mi van és mi vár a halál után”

„Életutam”

„A mélységből kiáltok”

„Zsidóság és keresztyénség”

„Karizmák a biblia világosságában”

„A gyülekezetnövekedés titkai és útjai”

„Kegyelemből hit által”

„János apostol látomásai”

Rádiós adásai évtizedeken át foghatók voltak a Monte Carló magyar nyelvű adásaiban. Ezek közül híresek lettek az „Asztal körüli beszélgetések”. Géza bácsi még ma is minden nap új írásokat készít emlékeiről és bibliai igazságokról.

A világszerte élő magyar baptistákra és az evangéliumi keresztyénségre gyakorolt lelkipásztori, tanítói és evangélizációs hatása alapján a Magyar Baptista Világszövetség Elnöksége Kovács Géza lelkipásztort, életének 95. évében Kornya-díjjal tünteti ki.

 

 

Füredi Kamilla – posztumusz Kornya-díjat kapott 2017-ben

A Magyar Baptisták Világszövetsége posztumusz Kornya-díj adományozásával fejezte ki tiszteletét Füredi Kamilla kispesti származású, példás életű afrikai misszionárius emléke előtt 2017. augusztus 5-én, a Debrecenben megtartott negyedik világtalálkozón. A díjat a Füredi család megbízásából megőrzésre Kamilla korábbi kispesti gyülekezetének lelkipásztora, dr. Mészáros Kálmán vette át.

Füredi Kamilla testvérnőnk volt a rendszerváltás után az első magyarországi baptista misszionárius, aki Afrikába ment. A magyarországi és az észak-amerikai magyar baptista misszió jeles képviselőjeként több évtizedet töltött Sierra Leonéban, ahol először orvos-asszisztensként dolgozott, majd teológiai oktatói, evangelizációs és gyülekezetépítő szolgálatot végzett.

A Sierra Leone-i Baptista Lelkészképző Bibliaiskola tanára, majd igazgatója volt. 1995-ben a Sierra Leone-i polgárháború során a misszionáriusok élete veszélyben forgott, így nagy nehézségek között kimenekült az országból, de 2006-ban visszatért.

Ez évben jelent meg önálló könyve Egy misszionárius levelei címmel. A közelmúltban a Sierra Leonét sújtó ebolajárvány idején sem hagyta el a karanténba zárt területet. 2016 májusában anyagyülekezetében, a Kispesti Baptista Gyülekezetben elmondott bizonyságtételében mesélte el különös álmát, melyben Isten szólt hozzá: „Kamilla, kinyílt előtted az ajtó, ha akarsz, hazajöhetsz a mennyországba” – mondta Isten Kamilla álmában.

A misszionárius időt kért, hogy elrendezze hátramaradt dolgait. Majd így folytatta: „Mielőtt végleg »igent« mondanék és belépnék azon a bizonyos ajtón, szeretném tudni, hogy ki áll majd a helyembe, ki végzi tovább az általam megkezdett missziómunkát…”

Füredi Kamilla 2016. július 19-én lépett át azon a bizonyos „ajtón”, és vette át Megváltója kezéből a mindhalálig hű szolgának elkészített élet koronáját.

 

Dr. Eric Barrett és Rosemary Barrett házaspár – 2017

 

Kulcsár Sándor lelkipásztor

Laudáció (letölthető pdf-ben)

 

Az első Kornya-díjas: id. Veress Ernő lelkipásztor – 2010

Veress Ernő élete:

http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/in-memoriam-id-veres-erno/