A MABAVISZ misszionáriusa: Kelemen Szabolcs – Kárpátalja

Bemutatkozás

Kelemen Szabolcs a nevem, Marosvásárhelyen születtem és nőttem fel. Feleségem Kelemen Krisztina és egy gyermekünk van Dániel. 1998-ban tértem meg, később bemerítkeztem a Marosvásárhelyi Magyar Baptista Gyülekezetben, azután a Nagyváradi baptista teológián tanultam lelkipásztor szakon.
2011. júliusában jöttünk Kárpátaljára, Ungvárra családommal együtt. A kárpátaljai misszióra a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége rendelt ki. Amikor a kárpátaljai szolgálati lehetőséget tudomásomra hozták gyorsan kellet dönteni felőle. Istenre figyelve úgy értettük meg feleségemmel együtt, hogy ez egy nyitott ajtó Isten részéről és elfogadtuk ezt a szolgálati lehetőséget. Azóta itt szolgálunk az Ungvári járásban Kárpátalján, Ukrajnában.

Személyes bizonyságtételek:

Kelemen Szabolcs a nevem, Marosvásárhelyen születtem. Református családban nőttem fel, 12 évesen eljártam kátéórákra, utána megkonfirmáltam az Alsóvárosi Református gyülekezetben 1992–ben, de az Úr Jézus Krisztust nem ismertem, mint Uramat és Megváltómat. 1996 februárjában hívott el egy barátom ifjúsági bibliaórára ugyanebbe a református gyülekezetbe, akkor kezdtem el olvasgatni a Bibliát is. Másfél évig jártam úgy ifjúsági alkalmakra meg istentiszteletekre, hogy még mindig távol voltam a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattól. 1997 októberében volt egy evangélizáció a gyülekezetben, és egy magyarországi igehirdető szolgált (†Dr. Hős Géza református lelkipásztor). Ezen az evangelizációs alkalmon szólított meg Isten. Az igehirdetések a Bartimeus történetéről szóltak és Isten világossá tette számomra, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, mert nélküle én is csak egy nyomorult vak koldus vagyok. Álmatlan éjszakáim is voltak a két hét alatt, amíg az evangélizáció tartott. A bűneim is rám nehezedtek, és ahogy a zsoltáríró írja vétkeim szüntelen előttem forogtak.
Nagyon jól tudtam, hogy ha Krisztus nélkül élek, akkor a kárhozatra kerülök. A Bibliából is sok igét tudtam kívülről még a János 3,16-ot is de mégse volt Jézus Krisztus Uram és Megváltóm. Ezeken az alkalmakon megértetem azt is, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, de ameddig öt nem fogadom el személyes megváltómként addig mindaz, amit értem tett nem érvényes rám. Megértettem, hogy az életét áldozta fel értem, hogy bűneim miatt feszítették keresztre, hogy bűneim miatt halt meg a keresztfán azért, hogy megmentsen a kárhozattól, és új élettel ajándékozzon meg. Ezen az evangélizáción talált rám az Úr Jézus Krisztus, lettem az Ő gyermekévé, fogadtam el Őt Úrként és Megváltóként. Azóta az Ő gyermeke vagyok és van értelme meg célja az életemnek, tudom, hogy a halál után örökre vele leszek, mert Ő örök élettel ajándékozott meg, és tudom, hogy a bűneim is meg vannak bocsátva, mert Ő azokért halt meg a keresztfán. Mert az Ő vére minden bűntől megtisztít, és ha megvalljuk bűneinket Ő, hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztít minden hamisságtól.”

Kelemen Krisztinának hívnak. Kisdobronyban élek a férjemmel és kisfiunkkal, akik Isten ajándékai a számomra. Tinédzserként fogadtam el az Urat. Hálás vagyok, hogy nem fárad el formálni engem. Optimista vagyok és igyekszem az életnek a szép oldalát látni, ebben a legnagyobb segítség az Istenbe vetett hitem és reménységem, hogy Ő az, Aki gondot visel rólam, Akihez mindig fordulhatok, Akinél nem kell időpontot kérnem-mindig van rám ideje – Akiben mindig és teljes mértékben bízhatom… és mindezt Jézus Krisztusért! Akkor a legszebb az élet, ha túlnézve a láthatókon Jézusra tekintek… szóval a Tőle kapott szabadság örömével élem a hétköznapokat (smiley) és készülök, hogy találkozzam Azzal, Aki megalkotott, és megváltott.

 

Misszió az Ungvári Járásban

Az ungvári járásban először Kisdobronyban indult misszió, 2005-től Kígyósról és Beregszászból, Zápszonyból, majd Ungvárról jártak ki a szolgálattevők, Molnár Ede, Cidor Lajos, Varga Attila, Nagy-Kasza Dániel, Kelemen Szabolcs lelkipásztor testvérek házi bibliaórákat tartani. Ungváron 2009-ben kezdődött a magyarok felé misszió, szintén házi bibliaóra keretében, id. Semancsik Slavik (az Ungvári Ukrán Baptista gyülekezet tagja) és Nehra Bálint, a Beregszászi Baptista Gyülekezet lelkipásztorának kezdeményezésére. Aztán dr. László Imre, az IMB misszionáriusa szolgált ebben a közösségben Nehra Bálint testvérrel együtt. 2011. júniusa óta Kelemen Szabolcs testvér végzi a lelkipásztori és plántáló munkát az Ungvári Járás missziós állomásain. 2012-ben családjával együtt Kisdobronyba költözött (előtte egy évet Ungváron laktak albérletben), ahol lehetőség nyílt egy egyházi ingatlan megvásárlására. Itt a magyarok között a Baptista misszió viszonylag újnak számit mivel az elmúlt rendszerben itt csupán egyetlen gyülekezet volt Nagydobronyban, amely a kommunizmus ideje alatt teljességgel megszűnt.

Ungváron jelenleg az Ukrán Baptista Gyülekezet épületében tartjuk az összejöveteli alkalmat vasárnap délelőttönként, hétközben pedig házi bibliaóra működik az egyik gyülekezeti tag otthonában.

Kisdobronyban mind felnőttek mind gyermekek, ifjak felé van missziós lehetőség, alkalom a szolgálatra. Itt heti rendszerességgel van egy házi bibliaóra, a gyermekek számára angol tanulással, kézimunkázással egybekötött Biblia tanulmányozás, vasárnap délutánonként istentisztelti alkalom. Nők felé való szolgálatban is szeretnénk nyitni, és karitatív szolgálatot is végzünk környező gyermekotthonok, illetve árvák családjai felé. Hisszük, hogy Isten különösen is a benne hívőkre bízta az árvákat és özvegyeket.
Minden nyáron átlagosan két gyerekhetet tartunk. A tinédzser korosztályt célzó héten a The Grain Game misszió csapatával dolgozunk együtt. Ennek a missziónak az a módszere, hogy játékokon és tudományos kísérleteken keresztül tanít meg bibliai igazságokat. Ebben a közegben pedig a tinédzserek feloldódnak és nyitottak őszinte beszélgetésekre és az evangélium iránt is nyitottabbá válnak. A második gyerekhét általában a gyermek- és kis-tini korosztályt célozza meg. Ilyenkor általában a GyEK által kiadott bibliai leckéket használjuk, ugyanakkor van játék és kézimunkás tevékenység is. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy van nyitottság a gyermekekben az evangélium iránt és hisszük, hogy az elhintett ige életté lesz a számukra, és gyümölcsöt terem.

Hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy az újonnan csatlakozott tagok révén több falu felé is nyitott és hisszük nyitni fog kapukat az Ungvári Járásban. 2015. őszén Koráthelmecen indult heti rendszerességgel egy házi bibliaóra, melynek az ungvári közösség tagjai adnak otthont. Az elmúlt öt évben Isten hat taggal ajándékozta meg a meglevő ungvári közösséget, érdekes módon többen a környező falvakból vannak, hisszük az Úr nyit kaput ezekhez a falvakhoz is. Imádkozunk azért, hogy Isten nyissa meg az emberek szívét, hogy megérthessék az evangéliumot és valóban az Úrral és az Úrnak éljenek.

Az említett településeken heti rendszerességgel vannak istentiszteleti alkalmak, és évközben evangelizációk vagy hitmélyítő alkalmak. Ugyanakkor igyekszünk részt venni a TELEK találkozón, mely az erdélyi, magyarországi és kárpátaljai szolgálattevők közös alkalma. A TELEK találkozó keretében tavasszal egy hétvégét szolgálnak Kárpátalján erdélyi testvérek és ősszel egy hétvégét szolgálnak magyarországi és kárpátaljai testvérek Erdélyben. Szintén a TELEK mintájára évente szervezésre kerül a határ menti lelkipásztorok találkozója magyarországi és kárpátaljai részről.

Szeretnénk hiteles bizonyságtevői lenni az Úr Jézus Krisztusnak és neki megnyerni embereket. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon megtéréseket a szolgálati területeken, és ő nyisson más ajtókat, ahol az evangéliummal szolgálhatunk az ő dicsőségére.

Vélemény, hozzászólás?