Hírek a MABAVISZ életéből

Kornya-díj 2020

A Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) által alapított Kornya Mihály-életműdíjat 2020-ban a 95 éves Kovács Géza lelkipásztor kapta. 2020.10.28.

Papp János MABAVISZ-alelnök és Durkó István MABAVISZ-főtitkár személyesen adták át Kovács Géza bácsinak budafoki otthonában a díjat.

A MABAVISZ-tagszövetségek képviselői a világ különböző pontjáról online módon kapcsolódtak be a meghitt ünnepségbe, és méltatták Géza bácsi szolgálatát. A Kovács család néhány tagja is részt vett a díjátadáson. A díjazott hálásan és meghatódva köszönte meg az elismerést és a szeretetet.

_________________________________________________________________

MABAVISZ-tanácsülés – online

A COVID-járvány miatt online tanácsülést szerveztünk 2020. október 15-én. Mind a hat tagszövetség képviselői jelen voltak a megbeszélésen. Dr. Gergely István elnök (USA), Papp János alelnök (Magyarország), Pardi Félix alelnök (Románia), Durkó István főtitkár (Magyarország), valamint Borzási Pál – Erdély (Románia), Dóczé Bálint – Felvidék (Szlovákia), Nagy Csaba – Kárpátalja (Ukrajna), Nyúl Zoltán és Nagy Tibor – Délvidék (Szerbia). 2020.10.28.

A tagszövetségek beszámolóiból kiderült, hogy mindenütt váratlan és nehéz helyzetet teremtett a járvány, de sok örömteli áldott megtapasztalást is megoszthattunk egymással. Az elnökség átadására is sor került. Dr. Gergely István (USA) átadta az elnökséget Pardi Félixnek (Erdély). A továbbiakban a két alelnök Papp János és dr. Gergely István, valamint a főtitkár Durkó István. Az új elnök szolgálatára áldást kértünk imában.

A találkozó ünnepi része volt a Kornya-díj átadása, amit ez évben Kovács Géza lelkipásztor kapott.

A járvány miatt ezt sem tudtuk a megszokott istentiszteleti keretek között megtartani. Papp János és Durkó István személyesen mentek el a 95 éves Kovács Géza bácsi budafoki otthonába. Ott a MABAVISZ-képviselők online módon bejelentkeztek és méltatták Géza bácsi szolgálatát. A díjat Papp János adta át, majd Durkó István imádkozott Géza bácsiért. A Kovács család néhány tagja is részt vett a díjátadáson. A díjazott hálásan és meghatódva köszönte meg az elismerést és a szeretetet.

_________________________________________________________________

Nyilatkozat

Édesanya és édes anyanyelvünk. Duna, Tisza, István király, Hunyadiak, Kossuth, Petőfi és Kölcsey. Kolozsvár, Szabadka, Kassa és Munkács… Magyarok és magyar történelem. Küzdelem, értékek, hősök és emlékek. Mindez összeköt bennünket.

Mi, magyar baptisták is részesei vagyunk népünk történelmének. A XVI. századtól kezdve elődeink, az anabaptisták, majd a XIX. századtól kezdve a modern kori baptista gyülekezeteink hitükkel, szolgáló életükkel, nemzetközi kapcsolataikkal Isten áldását igyekeztek továbbadni népünknek. Bennünket is fájdalmasan érintett a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum okozta szétszakítottság, hisz az addig egységes magyar baptista közösség nagyobbik része más nemzetek baptista szövetségeihez került, és újra kellett építeni a lelki és a közösségi életet. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt száz év viharai és változásai közepette is megmaradtak ezek a közösségek, sőt újak jöttek létre a világ számos pontján. A Magyar Baptisták Világszövetsége 1992-es megalakulásával azt a hitet és közös törekvést jelenítette meg, hogy bár az államhatárok elválasztanak bennünket, de Krisztusba vetett hitünkben és magyarságunkhoz való ragaszkodásunkban egyek vagyunk, egymást támogatjuk.

Most, amikor a 100 évvel ezelőtti nemzeti tragédiára gondolunk, azért imádkozunk, hogy Isten tartsa meg népünket, segítse határokon átnyúló lelki és közösségi törekvéseinket, és áldja meg magyar nemzetünket. Bennünket, magyar baptistákat pedig tegyen „sóvá és világossággá”. Azaz értékhordozóvá, értékek megőrzőivé, és útkereső világunkban igazodási ponttá. Az evangélium által élő és azt bátran hirdető hívőkké. Olyan emberekké, akikről Jézus Krisztus így beszélt:

„Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,15–16)

A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége:

Dr. Gergely István elnök (USA)

Pardi Félix alelnök (Erdély)

Papp János alelnök (Magyarország)

Durkó István főtitkár (Magyarország)

 

Detroitban ülésezett a Magyar Baptisták Világszövetsége

2019.03.15.

Detroitban tartotta tanácsülését a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) elnöksége. Ez alkalomból 2019. március 15-én, pénteken este 7 órától ünnepi istentiszteletet tartottak, ahol a világszövetség tagszövetségeinek vezetői szolgáltak köszöntéssel és igei üzenettel. Március 17-én, vasárnap Papp János egyházelnök-lelkipásztor (Magyarországi Baptista Egyház) testvér szolgált a Detroiti Magyar Baptista Gyülekezetben.

Kárpátalján ülésezett a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége

2018.05.13.

A MABAVISZ évente esedékes ülését tartottuk Kárpátalján, amin a magyarországi közösséget Papp János egyházelnök, Durkó István missziói igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár testvérek képviselték.

A jelen lévő szövetségi képviselőkkel együtt beszámolókat hallgattak meg, áttekintették az egyes tagszövetségek helyzetét, munkáját. Kiemelt figyelmet kapott a vendéglátó Kárpátalja testvérisége. Találkoztak az ottani misszionáriusokkal, a helyi lelkipásztorokkal és az Ukrán Baptista Szövetség kerületi vezetőjével, Ivan Kondorral is.

A találkozó alkalmából – az alapszabályzat szerint – megtörtént az elnöki szolgálat átadása is. Így a következő két esztendőre dr. Gergely István elnök (Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség) vezeti a Magyar Baptisták Világszövetségének munkáját. A jelenlevők megköszönték a magyarországi baptistáknak a MABAVIT 4 megszervezését, a támogatásokat és a mindenféle segítséget.

Vasárnap, 13-án délután Beregszászon evangelizációs összevont istentiszteletre került sor, melyen Durkó István MBE-missziói igazgató (MABAVISZ-főtitkár) szolgált.

Imádkozzunk a magyar baptisták világszerte folyó szolgálatáért, a lelki munkásokért, köztük a kárpátaljai misszionáriusokért is!

Baptista ajándékcsomagok debreceni újszülöttek családjainak

2017.08.03.

Augusztus 3-án újszülött csecsemő édesanyjának adott át ajándékcsomagot Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a Magyar Baptisták 4. Világtalálkozója alkalmából.

A Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) ezekben a napokban, augusztus 4–6. között tartja világtalálkozóját a debreceni Főnix Csarnokban. A konferencia jelmondata: „Valami új született!” Ennek okán vitték és viszik a hét napjain a baptista egyház és a Baptista Szeretetszolgálat ajándékcsomagjait debreceni önkéntesek az ezekben a napokban Debrecenben született gyermekek családjainak a MABAVISZ elnöksége nevében a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára és a Kenézy Gyula Kórházba.

MABAVISZ találkozó a Vajdaságban

2015.05.29.

A Magyar Baptisták Világszövetsége 2015 május 15 és 17-e között tartotta idei ülését, a Szerbiai Vajdaságban. A találkozón élménybeszámolók hangzottak el a különböző országok magyar gyülekezeteiben zajló missziós munkáról.

A megbeszélésen többek között két fontos döntés is született a jövőt illetően. 2017-ben Magyarországon, Debrecenben lesz egy újabb világtalálkozó megrendezve. A másik döntés a MABAVISZ főtitkári tisztség megújításáról szólt.  Kovács József főtitkár mandátuma lejárt, így választásra került sor és Durkó Istvánt a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója lett megbízva ezzel a szolgálattal.

A MABAVISZ 2010-ben Kornya díjat alapított, hogy kitüntesse a A Kárpát-medence területén és a szórványban fáradozó kiemelkedő és példamutató magyar baptista missziómunkásokat. Ez évben a Kornya díj átadására a Szabadkai új városházán került sor, ahol a MABAVISZ vezetői Kulcsár Sándor lelkipásztornak adták át a díjat, aki meghatódottan fejezte ki a köszönetét.

Záró eseményként Szabadkán a régi városháza dísztermében került megrendezésre a Szegedi Gospel Kórus koncertje, ahol Pardi Félix MABAVISZ elnök hirdette az igét a jelentős számú hallgatóság előtt. A MABAVISZ találkozó kiemelt vendége volt Toma Magda az Európai Baptista Szövetség képviseletében. Toma Magda a Horvát Baptista Szövetség elnöke, aki üdvözletett adott át és bemutatta az EBF munkáját.

A MABAVISZ továbbra is fontos küldetésének tartja, hogy támogassa a magyar nyelvű baptista lelkipásztorokat, missziómunkásokat és gyülekezeteket. Ebben a küldetésben a Vajdaságban megrendezett találkozó egy újabb előrelépés volt. Köszönet illeti a házigazdák két vezetőjét Nyúl Zoltánt és Nagy Tibort, valamint a vajdasági baptista testvéreinket, akik nagyszerű vendéglátók voltak.

A MABAVISZ találkozó résztvevői Kishegyesre is ellátogattak, ahol imaházátadásra került sor. Itt Papp János MABAVISZ alelnök lendületes igehirdetésében további misszióra buzdította a nagy számú hallgatóságot. Emberek álltak az ajtóban, az előtérben, és volt, aki nem fért be az új imaházba.  A vajdasági misszió egy jelentős állomása volt ez az esemény.

Archív hírek

http://www.evangeliumihirnok.net/Mabavisz.html